nazwa użytkownika: OKhasło:
 
ZAREJESTRUJ SIĘ         T U T A J         ABY PRZEGLĄDAĆ OFERTY
Polskie Rosliny to platforma informacyjna stworzona przez Związek Szkółkarzy Polskich,
służy przedstawieniu ofert materiału szkółkarskiego oraz szybkiej i łatwej komunikacji
między producentami roślin, a ich odbiorcami hutrowymi.
mamy 53981 typów roslin w bazie, 16931864 roślin w ofertach, 73 producentów

1. Co to jest Baza Dostępności Roślin polskierosliny.pl?

 

2. Rejestracja i aktywacja konta użytkownika.

 

3. Wyszukiwanie proste - dla użytkowników nie zalogowanych

 

4. Wyszukiwanie proste - dla użytkowników zalogowanych

 

5. Wyszukiwanie zaawansowane - parametry oraz lokalizacja roślin jako kryteria wyszukiwania

 

6. Kontrakty, zapytania ofertowe, dodawanie roślin do zapytania ofertowego

 

 

1. Co to jest Baza Dostępności Roślin polskierosliny.pl?

 

Baza dostępności roślin polskierosliny.pl to platforma, która pozwala na błyskawiczne sprawdzenie ilości dostępnych roślin w szkółkach zrzeszonych w Związku Szkółkarzy Polskich. Skorzystanie z wyszukiwarki pozwala znacznie zaoszczędzić czas, nie ma potrzeby wysyłania wielu zapytań i oczekiwania na odpowiedź. Wyszukiwanie można zawęzić do przedziału określonych parametrów lub nawet odległości od siedziby naszej firmy.

Platforma nie przedstawia 100% roślin dostępnych na rynku. O liczbie producentów uczestniczących w projekcie informuje wskaźnik znajdujący się w lewej części ekranu. Podobnie o ilości roślin jakie możliwe są do wyszukania świadczą kolejne wskaźniki.

Szkółkami, które mają możliwość udostępniania swojej oferty są wyłącznie szkółki zrzeszone w Związku Szkółkarzy Polskich.

Platforma skierowana jest dla klienta profesjonalnego, stąd też konieczność rejestracji firmy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dopiero po zalogowaniu się widoczne będą ilości oraz parametry dostępnych roślin.
 

2. Rejestracja i aktywacja konta użytkownika.

 

Platforma informacyjna polskie rośliny.pl przeznaczona jest dla firm i  osób profesjonalnie zajmujących się zielenią, stąd też konieczność rejestracji i podania danych szczegółowo identyfikujących firmę.

W poniższym formularzu należy wpisać dane firmy. Będą się one identyfikowały firmę wysyłającą zapytanie ofertowe do szkółki.Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z linkiem aktywującym konto.

Nazwa użytkownika to login, który będzie używany przez Państwa w momencie logowania się do platformy.

Po uzupełnieniu danych w części „Lokalizacja” znacznik na mapie powinien wskazywać faktyczne miejsce Państwa siedziby. Jeśli jednak znajduje się on w niewłaściwym miejscu, należy na niego kliknąć i przesunąć tam gdzie trzeba. Określenie Państwa lokalizacji potrzebne jest do późniejszego wyszukiwania roślin w określonej odległości od siedziby.

W celu zakończenia rejestracji i wysłania maila z linkiem aktywacyjnym należy jeszcze wpisać tekst z obrazka i nacisnąć przycisk „Dodaj firmę / Rejestruj”.

 

3. Wyszukiwanie proste - dla użytkowników nie zalogowanych

 

Aby skorzystać z wyszukiwarki prostej należy wpisać nazwę poszukiwanej rośliny w poniższym polu. Nazwa może być w języku polskim lub łacińskim.

 

 

Do momentu zalogowania się, funkcjonalności platformy informacyjnej dostępne są w stopniu ograniczonym. Przede wszystkim nie otrzymujemy informacji nt. ilości i parametrów dostępnych roślin.

 

 

Kliknięcie na ikonie lupy po lewej strony wyszukanej rośliny przekieruje nas do karty rośliny z internetowego katalogu roślin w  portalu zszp.pl, gdzie do dyspozycji mamy zdjęcia, opisy bazodanowe cech rośliny oraz opis słowny przygotowany przez szkółkarzy zrzeszonych w  Związku Szkółkarzy Polskich.

 

 

Kliknięcie na przycisk „Szczegóły” ukazuje listę roślin dostępnych w platformie, jednak z ukrytą ilością i parametrami roślin.

 

 

 

 

Klikając na przycisk „producenci” otrzymujemy natomiast listę producentów, którzy zgłosili daną odmianę do swojej oferty w ramach portalu zszp.pl

 

 

 

4. Wyszukiwanie proste - dla użytkowników zalogowanych

 

Dla zalogowanych użytkowników najszybszą metodą znalezienia dostępnych roślin jest skorzystanie z wyszukiwarki prostej.

 

Na stronie głównej platformy wpisujemy dowolny człon nazwy rośliny i  klikamy przycisk „wyszukaj”. Możemy również określić minimalną interesującą nas ilość poprzez wpisanie odpowiedniej liczby w polu "Wpisz ilość:".

 

 

Wyniki wyszukiwania otrzymujemy w formie listy taksonów spełniających zadane kryteria.

 

 

W kolumnie ilość mamy przedstawioną sumę roślin danej odmiany we wszystkich zgłoszonych parametrach.

 

Kliknięcie na ikonie lupy po lewej strony wyszukanej rośliny przekieruje nas do karty rośliny z internetowego katalogu roślin w  portalu zszp.pl, gdzie do dyspozycji mamy zdjęcia, opisy bazodanowe cech rośliny oraz opis słowny przygotowany przez szkółkarzy zrzeszonych w  Związku Szkółkarzy Polskich.

 

 

Przycisk „Wyszukiwanie zaawansowane” przekieruje nas do wyszukiwarki zaawansowanej pozwalającej zawęzić kryteria o parametry rośliny lub odległości od danej lokalizacji.

 

 

Przycisk „Szczegóły” prezentuje nam listę kombinacji parametrów danej rośliny.

 

 

W kolumnie ilość przedstawione są zsumowane ilości zgłoszonych przez wszystkich producentów roślin o danych parametrach.

 

 

Przycisk „Producenci” prowadzi do listy producentów, którzy zgłosili daną roślinę o danych parametrach oraz prezentuje zgłoszoną przez nich ilość dostępnych roślin.

 

 

 

 

Informacja [il. dni od akt: 6] oznacza, że dany producent uaktualnił swoją ofertę 6 dni temu.

Przycisk „+” po prawej stronie służy do dodania rośliny do zapytania ofertowego dla danej szkółki.

 

 

Przed dodaniem rośliny do zapytania należy wybrać kontrakt (inwestycję), którego to zapytanie dotyczy, wpisać interesującą nas ilość i kliknąć przycisk „OK”

 

 

 

5. Wyszukiwanie zaawansowane - parametry oraz lokalizacja roślin jako kryteria wyszukiwania

 

Wyszukiwanie zaawansowane dostępne jest dla zalogowanych użytkowników i pozwala na określenie konkretnych parametrów jakie ma spełniać wyszukiwana roślina.

 

 

Mamy możliwość określenia rośliny, wybrania typu uprawy, przedziału rozmiarów wielkości pojemnika

 

 

Wybrania wielkości rośliny lub określenia własnych przedziałów

 

 

Wybrania formy rośliny

 

 

Istnieje, również możliwość skorzystania z filtra odległości.

 


Jako punkt początkowy możemy zdefiniować siedzibę firmy lub dowolny adres, np. miejsce realizacji nasadzeń.
Jako wyniki wyszukiwania pojawią się nam tylko rośliny zgłoszone przez producentów znajdujący się w zadanym przez nas promieniu od punktu początkowego.

 

 

 

6. Kontrakty, zapytania ofertowe, dodawanie roślin do zapytania ofertowego

 

Platforma informacyjna zawiera funkcjonalność polegającą na wysyłaniu zapytań do szkółek, w celu wyceny konkretnych ilości zgłoszonych przez nich roślin. Zapytanie ofertowe przychodzi do szkółki mailem wraz z  pełnymi danymi kontaktowymi firmy. Szkółkarz ma możliwość odpowiedzi na zapytanie odpowiadając na maila lub kontaktująć się bezpośrednio z  klientem wysyłającym zapytanie.

 

Zapytania zorganizowane są w folderach zwanych „Kontraktami”. Kontrakt może dotyczyć danej inwestycji lub po prostu dostawy do siedziby.

Zanim zaczniemy dodawać rośliny do zapytań należy zdefiniować "Kontrakt", do którego poszukujemy roślin. Dokonujemy tego w zakładce konto / kontrakty / dodaj.

 

 

 Rośliny do zapytania ofertowego dodajemy klikając przycisk "+" na liście producentów produkujących daną roślinę.

 

 

 

Zapytania ofertowe przyporządkowane są do uprzednio zdefiniowanych kontraktów. W każdej chwili mamy możliwość edycji zapytania, usuwania roślin, zmiany ich ilości. Wysłanie zapytania do danej szkółki zamyka możliwość dalszej edycji. 

Listę zapytań znajdujemy w zakładce konto / zapytania / lista

 

 

Przycisk   pozwala nam na edycję zapytania.

 

Mamy możliwość zmiany kontraktu, do którego przyporządkowane jest zapytanie lub zmiany typu zapytania na np. archiwalne.

 

Przycisk  wysyła zapytanie do szkółki i tym samym kończy możliwość dalszej edycji.

 

Przycisk   daje nam możliwość edycji listy roślin.

 

 

Możemy zmieniać interesujące nas ilości  lub usuwać niepotrzebne pozycje

 

 

Przycisk   wysyła zapytanie do szkółki i tym samym kończy możliwość dalszej edycji.

 

 

Przycisk   na liście zapytań usuwa całkowicie dane zapytanie ofertowe.